Contact en voorwaarden

Voorwaarden

 

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of email adres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massagebehandeling wordt er een intakegesprek gehouden. De persoon, ouder/begeleider is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het gesprek verstrekt.
 • Bij wijzigingen op basis van deze gegevens is de persoon, ouder / begeleider zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Alle informatie die tijdens het intakegesprek en tijdens de massages aan mij worden verteld worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden versterkt.
 • Bij contra indicaties zoals: koorts, griep, infecties, ziektes, ernstige vaataandoeningen, te veel pijn, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, alcohol en drugsgebruik en bij extreme vermoeidheid mogen er geen massages gegeven worden.
 • Bij gedeeltelijke contra-indicaties zoals spataderen, blessures en ontstekingen wordt de plek van de aandoening niet gemasseerd.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken na deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.
 • Betaling gaarne binnen 14 dagen over te maken. Bij achterstallige rekeningen wordt de wettelijk verschuldigde rente in rekening gebracht.
 • Erotische en/of seksuele getinte massages worden niet gegeven.
 • Indien gewenst kan ouder/begeleider aanwezig zijn bij de massages.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Mental Touch Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij-en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massagebehandeling die aan u gegeven is.
 • Bij het bespreken/invullen van het intakeformulier moet er altijd een ouder/begeleider aanwezig zijn, welke ook het formulier dient te ondertekenen indien minder jarig of verstandelijk beperkt.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze geven jou inzage in welke gegevens Mental Touch Massage van jou bewaart en op welke manier deze verwerkt en beschermd worden.

 

Mental Touch Massage verzamelt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van haar diensten.

 

Bij het maken van een massage afspraak worden naam, telefoonnummer en emailadres gevraagd.

Om u een massage op maat te kunnen geven zal ik tijdens het intakegesprek meer informatie aan u vragen. Deze persoonlijke gegevens worden niet digitaal bewaard en valt onder gebonden beroepsgeheim.

 

De evaluatie/overdracht wordt zoveel mogelijk mondeling toegelicht. Op verzoek kan de evalautie op papier of digitaal verstuurd worden via de mail.

 

Mental Touch Massage mailt via het programma Outlook. Hier maken wij geen gebruik van extra software om eventuele hackers tegen te gaan.

 

Wij maken gebruik van one.com hosting voor onze website. Uw gegevens worden niet vermeld op de website waardoor wij geen gebruik hoeven te maken van Data Processing Agreement. Mocht u een kijkje op mijn website nemen dan krijgt u te maken met Cookies.

Zie voor meer info de link one.com --> https://www.one.com/nl/info/cookiebeleid

 

Mental Touch Massage doet er alles aan om de hierboven vermelde gegevens optimaal te beschermen tegen, onbevoegde inzage, verlies, ongewenste wijzigingen of openbaarmaking. Heb je vragen over je persoonsgegevens, heb je vermoeden dat er sprake is van misbruik of je denkt dat jouw gegevens onvoldoende zijn beveiligd neem dan contact met me op.

 

Contact gegevens

CORRESPONDENTIE ADRES

Sportlaan 24, 2841EB Moordrecht

TELEFOON

06-19 68 59 38

EMAIL

mental.touch.massage@outlook.com

OPENINGSTIJDEN

Op afspraak

Openingstijden

 

Op afspraak.

Social media